Filarets katekismus

Metropolit Filarets katekismus – et standardværk i Den russisk-ortodokse Kirke. Oversættelse og indledning af Sten Hartung. Metropolit Filarets Katekismus fra 1839 er Den russisk-ortodokse Kirkes standardkatekismus, hvilken vil sige, at den definerer, hvad der er den normdannende tro for det russisk-ortodokse menneske. Den blev lige siden den første udgivelse i 1823 umådeligt populær i den […]

Anabaptist! Udvalgte tekster af reformationstidens døbere

Under reformationstiden i 1500-tallet fandtes en række kirkelige bevægelser, der ønskede at radikalisere reformationen i retning af større trosfrihed. De såkaldte ‘anabaptister’ eller ‘døberne’ er bedst kendt fra deres modstandere, men de skrev også selv til forsvar for deres opfattelser. Nærværende antologi bringer en række tekster af nogle af de vigtigste teologer og tænkere blandt […]

M. Pontoppidan: Den hvide firkant – kristen billedytring i Sovjet

HVAD SKETE DER med de russiske ikonmalere og deres værker efter Oktoberrevolutionen i 1917? Og hvordan var det at være kristen kunstner i et land, hvor den nye regering nu ønskede at skabe et ateistisk samfund? Hvad skulle sådan en kunstner gøre af sig selv? Hvilken plads, om nogen, kunne han have i den nye […]

Særnumre af Tidsskriftet Fønix

Tidsskriftet Fønix har siden 1976 udgivet essayistiske artikler på et højt fagligt niveau, men uden unødvendige videnskabelige falbelader. Fønix dækker området mellem teologi og humaniora med artikler om teologi, filosofi, kirke, musik, historie og litteratur. Fra sommeren 2016 er Fønix overgået til digitalt format. I den anledning sælges udvalgte temanumre. Alle indtægter går til Fønix’ […]

Vilhelmines bællarim å ræmser

Samlada å Camilla Luise Dahl & Esther Louise Frederiksen. Illustrered å Cæcilie Kaas Jørgensen. Nyt oplag! Rim, remser, huskevers og smådigte for børn har været populære hos de mindste i hundreder af år. Sådan styrkede og legede man med sproget, både når der fremsagdes små velrimede vers og rene vrøvlevers. På Bornholm findes en unik […]

Tværsnit ’14-’15 – Enogtredive prædikener af yngre prædikanter fra det brede kirkelige landskab

Tværsnit ’14-’15 præsenterer et udsnit af, hvad der blev forkyndt i de danske kirker i 2014 og 2015, fortrinsvis af yngre prædikanter – ordinerede præster såvel som lægfolk. Samlingen indeholder 31 prædikener fra prædikanter med tilhørs-forhold til en lang række forskellige trossamfund. Formålet er at give et bredt (tværkirkeligt) perspektiv på det kirkelige landskab og […]

Marcel Rasmussen: Udvalgte illustrationer 1951-1964

DK. Bog, 127 sider. Nyt oplag! Tekst og redaktion af Marcel Rasmussens efterkommere: Johannes Aakjær Steenbuch, Lene Steenbuch, Stine Winther Sebelin. Marcel Rasmussen (1913-1964) er især kendt for sine abstrakte motiver, svævende kugler, kegler og andre geometriske figurer. Nærværende bog præsenterer en række af Marcel Rasmussens bogillustrationer, deriblandt hidtil uudgivne illustrationer til John Bunyans Pilgrims-vandringen […]