Om Forlaget Apophasis

Forlaget Apophasis (på engelsk Apophasis pub.) er et non-profit forlag, som specialiserer sig i teologisk litteratur, såvel klassikere som aktuelle teologiske værker samt kunstbøger.

Formålet er blandt andet at lette tilgængeligheden til værker, som befinder sig i ingenmandslandet mellem glemsel og klassikerstatus, både gennem udgivelse af nyredigerede udgaver af ældre tekster samt nye oversættelser. Derudover forventes udgivelser af ny teologisk litteratur, herunder prædikener.

Forlaget Apophasis hører til i Danmark, men har også planer om udgivelser på engelsk.

De fleste udgivelser er under public domain (dvs. hvor ophavsretten er udløbet) eller creative commons license.

 

Forslag

Hvis du har et manuskript på dansk eller engelsk, eller kender du til et værk, som du mener bør udgives af forlaget, så send en besked under ‘kontakt‘.

Da forlaget er non-profit og baseret på en grad af gør-det-selv-tanke vil udgivelser kun kunne lade sig gøre ved fondsstøtte, donationer eller selvfinansiering. Donationer modtages derfor gerne til specifikke projekter (kontonr. 84011170986).

 

Navnet: Apophasis

I tidlig kristen teologi og filosofi betyder ordet apophasis bogstaveligt både at benægte og at dømme klart og entydigt, idet ordet kan føres tilbage til apofêmi (at frasige sig, benægte eller negere), så vel som apofainô (at dømme eller bekræfte). Således anvendes ordet på den ene side om Guds dom, og på den anden om den form for teologi, som taler indirekte om Gud gennem benægtelser af hvad Gud ikke er (negativ teologi), i erkendelsen af, at Gud udenfor sin åbenbaring er radikalt ubegribelig for det menneskelige intellekt. Forlaget Apophasis forsøger at vægte begge elementer af teologien, idet det kritiske altid må gå hånd i hånd med det opbyggelige.

 

Logoet: Duen

freemfdueBlandt de mange kendte kristne symboler er korset, fisken og chi-rhoet – og så er der duen, som siden oldkirken er blevet brugt til at symbolisere helligånden eller fred – når den med reference til Noas due fremstilles med en olivengren i næbet. Som sådan er symbolet især populært hos de historiske fredskirker.

 

Hvorfor papirsbøger?

Der er mange fordele ved rigtige bøger: Se fx “The case against e-readers: Why reading paper books is better for your mind.

 

Forlaget Apophasis – CVR 36641428