Kategorier
lille KATEKISMUS

lille KATEKISMUS – lommebog om det kristne evangelium

lille KATEKISMUS – lommebog om det kristne evangelium Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark | Johannes Aakjær Steenbuch, red. Forlaget Apophasis 2018 | isbn 978-87-970111-3-3

“Guds rige er nær, omvend jer og tro på evangeliet!” Sådan prædikede Jesus ifølge Ny Testamente. Evangelium betyder “godt nyt”. Men hvad er “Guds rige” for noget, og hvorfor er budskabet om det godt nyt? Og hvem er egentlig Jesus?

De spørgsmål hører til kernen i kristendommen. I fem små kapitler giver denne lille lommebog et bud på, hvad evangeliet om gudsriget betyder, og hvad Jesus har gjort med sin død og opstandelse. Bogen giver også et bud på, hvad tro, håb og kærlighed er for noget samt hvad kirken, det kristne fællesskab, er for en størrelse.

Hvert kapitel afsluttes med en håndfuld spørgsmål, og bogen er således velegnet til studiekredse og trosoplæring (“katekese”).

Bogen kan købes hos Eksistensen