Særnumre af Tidsskriftet Fønix

Tidsskriftet Fønix har siden 1976 udgivet essayistiske artikler på et højt fagligt niveau, men uden unødvendige videnskabelige falbelader. Fønix dækker området mellem teologi og humaniora med artikler om teologi, filosofi, kirke, musik, historie og litteratur. Fra sommeren 2016 er Fønix overgået til digitalt format. I den anledning sælges udvalgte temanumre. Alle indtægter går til Fønix’ […]