Filarets katekismus

København: Fønix 2018 ISBN 978-87-93600-06-5 Palmeserien #7 ISSN 2446-175X

Metropolit Filarets katekismus – et standardværk i Den russisk-ortodokse Kirke.

Oversættelse og indledning af Sten Hartung.

Metropolit Filarets Katekismus fra 1839 er Den russisk-ortodokse Kirkes standardkatekismus, hvilken vil sige, at den definerer, hvad der er den normdannende tro for det russisk-ortodokse menneske. Den blev lige siden den første udgivelse i 1823 umådeligt populær i den russiske befolkning og er siden udkommet i talrige oplag – senest i 2006, hvad der vidner om, at den stadig har aktualitet i Den russisk-ortodokse Kirke. Katekismen behandler systematisk en lang række trosemner og er overordnet set delt op efter hovedprincippet ”Troen, håbet og kærligheden”.

Metropolit Filaret af Moskva (1783-1867) var en af sin tids mest betydningsfulde kirkefolk i Den russisk-ortodokse Kirke og var også i en periode medlem af Den hellige Synode, som var kirkens ledende og styrende organ. Hans katekismus vidner om, at han var en dygtig og velreflekteret teolog, som var særdeles velbevandret i både de bibelske skrifter og kirkefædrenes teologi.

Sten Hartung (f. 1967) er siden 1996 sognepræst ved Lumsås og Nykøbing Sjælland kirker i Odsherred. Han er exam.art. i russisk, B.A. i kunsthistorie og cand.theol.
Udgivet i Fønix’ Palmeserie.

kr 179,- | KØB